Kız Çocuk Şort, Bermuda, Kapri

1.231 ürün

Renk

  Beden/Yaş

   Cinsiyet

   Ürün Tipi

   Desen

    Kumaş Tipi

     Spor Türü

     Cep

     Kalınlık

     Paça Boyu

     Fiyat

       Satıcı

        Kategori Kız Çocuk Şort, Bermuda, Kapri
        Varsayılan
         Toplam 20 / 1231 ürün


         Şık KızÇocukŞortve Kapri Çeşitleri

         Kızçocukşortürünleri, rahatveşıkbirgörünümüyledikkatçeker. Çocuklarhareketliolduğundanürünlerinrahatvedayanıklıyapılarıbüyükönemtaşır. Pamuklukumaşlartercihedilmesigereken ilk seçeneklerdenbiridir. Çünkü hem ciltdostudur hem de teri emer. Sıcakhavalardaçocuklarınrahatçaoyunoynayabilmesiiçinnefesalabilenkumaşlartercihedilebilir. Çiçek desenli, çizgiliya da düzrenklimodellerarasındanseçimyapmakmümkündür. Spor aktiviteleriiçinesnekkumaşlımodeller ideal olabilirkengünlükkullanımiçinkotşortlartercihedilebilir. Yüksek bel, düşük bel ya da kısapaçalımodeller, hemen her yaşgrubunahitapeder. Kızçocukkaprimodelleridizaltınakadaruzanarak hem rahatlık hem de şıklıksunar. Sıcakhavalardauzunpantolonlaryerinetercihedilenkapriler, hareketözgürlüğünükısıtlamadan serin kalmalarınıdestekler. Spor aktiviteleriya da günlükkullanımiçinfarklımodellerarasındaseçimyaparkençocuğunuzunkonforunuönplandatutmak son dereceönemlidir. Yaz aylarındaçocuklarınrahatkombinleryapabilmesiiçinkapripantolonlar ideal birtercihtir. Eğlencelivekonforlukapripantolonlar, oyunoynarkenya da günlükaktivitelerderahatetmelerineolanaktanır.

         KonforluKızÇocukŞortModelleri

         Kızçocukşortmodelleri; pekçokfarklıkumaş, desenverenkteüretilerek her yaşiçinuygunseçeneklersunar. Pamuklukumaşlar, cildinnefesalmasınayardımcıolurkenesnekmalzemelerhareketözgürlüğüoluşturur. Bu nedenlepamukluveesnekşortlargünlükkullanımiçinidealdir. Sportif faaliyetlerdekullanılabilecekmodellerarasındaesnekveteriemenkumaşlardanyapılanürünleröneçıkar. Koşu, bisikletsürmeya da oyunoynamasırasındamaksimumrahatlıkyaşatır. Bel kısmındabulunanlastiklerya da bağcıklar, şortunvücuda tam oturmasınayardımcıolur. Bu tip modeller, hareketliaktiviteleriçinuygunseçeneklerarasındayeralır. Şortmodelleri, sadecegünlükkullanımiçindeğilaynızamandadavetleriçin de uygunseçenekleriçerir. Deniz ya da havuzkenarındakullanmaküzerehızlıkuruyanmalzemelerdenüretilenmodelleroldukçadikkatçeker. Bu modeller, suylatemasettiktensonraçabukkuruyarakrahatlığıkorur. Desenliseçenekler, plajdaya da havuzdadikkatçekicibirgörünümoluşturur. Şortmodelleri, her zevkeveihtiyacahitapedençeşitliliğiyledikkatçeker. Farklıtasarımlarçocuklarınkendileriniifadeetmelerineyardımcıolur. 

         TarzıylaÖneÇıkanKızÇocuk Deniz ŞortTasarımları

         Kızçocukdenizşortmodelleriniseçerken hem rahatlık hem de şıklıkönplandatutulabilir. Yaz mevsiminineğlenceliaktivitelerindenbiriolandenizvehavuzkeyfi, uygungiysilerlegüzelleşir. Bu modeller, hareketözgürlüğüsunantasarımlarıylarahatçakoşupoynamalarınıdestekler. Çabuk kuruyankumaşlarkullanıldığıiçindenizdenya da havuzdançıktıktansonrarahatsızlıkvermez. Desen verenkseçenekleri, her çocuğunkenditarzınıyansıtmasınaimkantanır. Renkliçiçekler, sevimlihayvanfigürleriya da çizgi film karakterlerigibidesenler, çocuklarınilgisiniçeker. Esnek bel bantları, ürünlerinkolaycagiyilipçıkarılmasınısağlayarakçocuklarınkendibaşlarınagiyinmeleriniteşvikeder. Deniz şortları, sadeceplajdadeğilgünlükaktivitelerde de tercihedilebilir. Sıcakyazgünlerinde serin verahathissettirenbugiysileraynızamandasokaktaoyunoynarken de idealdir. Kalitelimalzemelerdenüretilenmodelleryıkamayakarşıdayanıklıdırverenkleriniuzunsürekorur. Bu modeller, çocuklarınözgürcehareketederkenaynızamandaşıkgörünmelerineimkantanır. Kızçocukdenizşortları, yaztatillerinieğlenceliverahat hale getirir. 

         DikkatÇekenRengiyleKızÇocuk Beyaz Şort

         Kızçocukbeyazşort, sıcakgünlerdeferahlıkhissivererekbirçokfarklıüstle de kombinlenebilmesineolanaktanır. Beyaz renginzarifliği, her yaştakızçocuğunahitapeder. Anneler, beyazşortlarıgenelliklekolaykombinlenebilirolduklarıiçinseçer. Pamuklukumaşlar, beyazşortlardasıklıklakullanılır. Beyaz şortlar, farklıdesenvekesimlerle de çeşitlenerekşıklıkarayanlariçin ideal birtercihtir. Renkliüstlerlekombinlendiğindeenerjikvecanlıbirgörünümeldeedilir. Düzbeyaztişörtlerlesadevezarifbirstiloluşturulur. Beyaz şortlarrenklikız çocuk sandaletmodelleriya da sporayakkabılarlatamamlanabilir. Hem şık hem de rahatkombinleryapmakbusayedekolaylaşır. Beyaz şortlar, sıcakyazgünlerinde serin kalmayısağlarve her durumdaşıklıkkatar. Kızçocukpenyeşort, sıcakhavalardakonforlubirseçenektir. Aynızamandayumuşakdokususayesindecildirahatsızetmez. Penyekumaş, terletmez. Ayrıcanefesalabilirözelliğiyleçocuklariçinidealdir. Günlükaktivitelerderahatçakullanılabilir. Esnekyapısı, oyunoynarkenrahatetmelerinisağlar. Penyemodeller, sadevedesenlimodelleriylegenişbiryelpazeyesahiptir. Anneler, penyeşortlarıpratikverahatolduğuiçinterciheder.

         BeğenilenKızÇocukŞort Ve Bermuda Özellikleri

         Kızçocukuzunşortmodelleri, sıcakhavalardaçocuklarınrahathareketedebilmesiiçin ideal birseçimdir. Bel kısmındakielastik bant ya da bağcıkdetayları, çocuklarınkendibaşlarınakolaycagiyipçıkarabilmesineolanaktanır. Ceplimodeller, küçükeşyalarıntaşınabilmeleriaçısındankullanışlıdır. Çeşitlikombinlerlefarklıtarzlaroluşturmakmümkündür. Kız çocuk tişört, bluzya da atletlerlerahatçagiyilebilir. Deniz kenarında, parktaya da bahçedeoynarkentercihedilebilir. Hareketözgürlüğüsunması, çocuklarınenerjikyapısınauygunbirgiyimseçeneğihalinegetirir. Kumaşkalitesivedikişdetayları, uzunsüredayanıklıolmasınıdestekler. Kızçocukbermuda, yazaylarınınkeyfiniçıkarmakiçin ideal birgiysiseçeneğidir. Diz üstündebitenuzunluğuile hem rahatlık hem de şıklıksağlar. Yazınsıcakgünlerinde serin kalmakiçintercihedilenbugiysi, farklırenkvedesenseçenekleriiledikkatçeker. Çiçek desenli, puantiyeliya da çizgilimodellersıkçatercihedilir. Ketenya da pamuklukumaşlardanüretilenmodellercildinnefesalmasınıdestekler. Yumuşakdokusuverenkseçenekleriileyazgünlerinderahatlıklagiyilmesinimümkünkılar. Pazarama.com üzerinden her zevkehitapedenürünlereulaşabilirsiniz.

         BütçeDostuKızÇocukŞortFiyatları

         Kızçocukderişortmodelleri son yıllardamodadünyasındadikkatçekenparçalardanbiridir. Modern veşıkbirgörünümsunaraközelgünlerdeveetkinliklerdetercihedilir. Deri modeller, sağlamvedayanıklıyapılarıylabilinir. Ayrıcaçeşitlirenklerdevemodellerdebulunabilir. Siyah yaygınolanıdır. Ancakkahverengi, kırmızıgibifarklırenkseçenekleri de mevcuttur. Şık kombinleryapmakiçingüzelbirseçenekolabilir. Deri şortlar, genelliklerahatveesnekastarlarlabirliktetasarlanır. Böylecehareketözgürlüğüsağlar. Pamuklutişörtler, incebluzlarya da süveterlerlekombinlendiğinde hem rahat hem de modayauygunbirgörünümeldeedilebilir. Yaz aylarında serin tutarkensonbaharvekışaylarındakalınçoraplarlagiyildiğinde de şıkdurur. Bu parçalar, modayıtakipedenannelervestilsahibiçocuklariçin ideal birseçimolabilir. Farklıaksesuarlarlabirliktekullanıldığındakişiseltarzıön plana çıkarabilir. Deri şort, pratikliğiveşıklığıbiraradasunan nadir parçalardandır. Kızçocukşortfiyatları; marka, kullanılanmalzemeninkalitesi, tasarımverenkgibifaktörlerdenetkilenebilir. Bu şıkürünleriPazaramaüzerindensatınalabilirsiniz.